Tin hot

Bảy thương nhân trúng đấu giá 97.000 tấn đường nhập khẩu năm 2021


Sáng ngày 29/9, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức thành công Phiên đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021. Kết quả, có 7 thương nhân đã trúng đấu giá được quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021, với tổng khối lượng trúng đấu giá là 97.000 tấn (bao gồm cả đường thô và đường tinh luyện).

Tổng số đường trong hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2021 được đưa ra đấu giá là 108.000 tấn; trong đó, đường thô là 76.000 tấn; đường tinh luyện là 32.000 tấn. Hội đồng đồng đấu giá đã nhận được 14 bộ hồ sơ của các thương nhân, trong đó có 11 bộ hồ sơ hợp lệ được tham gia đấu giá, 3 bộ hồ sơ không hợp lệ.

Phiên đấu giá đã được tổ chức đúng trình tự, đúng qui định của pháp luật, công khai, minh bạch, công bằng, dưới sự chứng kiến, giám sát của các bên liên quan và các cơ quan thông tấn báo chí.

Kết quả đấu giá cho thấy, có 2 thương nhân trúng đấu giá được quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường tinh luyện năm 2021, với tổng khối lượng trúng đấu giá là 21.000 tấn; có 5 thương nhân trúng đấu giá được quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô năm 2021, với tổng khối lượng trúng đấu giá là 76.000 tấn (đạt 100% khối lượng đưa ra đấu giá).

Việc đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường đã được thực hiện kể từ năm 2016 đến nay, được dư luận xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, các Đại biểu Quốc hội đánh giá cao bởi tính công khai, minh bạch, tránh được cơ chế xin cho nhiều rủi ro, góp phần kiến tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng cho các doanh nghiệp.

Bảy thương nhân trúng đấu giá 97.000 tấn đường nhập khẩu năm 2021
Thứ trưởng Bộ Công Thương - Trần Quốc Khánh điều hành phiên đấu giá. Ảnh NQ

Trước khi phiên đấu giá chính thức diễn ra, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, kiêm Chủ tịch Hội đồng đấu giá Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 lưu ý các doanh nghiệp trúng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021, nếu nhập khẩu đường có xuất xứ từ Thái Lan, thì lượng đường nhập khẩu trong hạn ngạch này vẫn sẽ phải chịu thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp theo qui định.

Trong thời gian qua, trên cơ sở đề nghị của ngành sản xuất trong nước, dựa trên các qui định của pháp luật, Bộ Công Thương cũng đã tiến hành điều tra và áp dụng biện pháp chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp đối với đường tinh luyện và đường thô nhập khẩu từ Thái Lan. Nếu các doanh nghiệp trúng đấu giá sử dụng hạn ngạch nhập khẩu, mà nhập khẩu đường có xuất xứ từ Thái Lan, nhưng lẩn tránh qua các nước ASEAN vào Việt Nam, quá trình điều tra nếu có đủ bằng chứng về việc lẩn tránh, thì Bộ Công Thương cũng sẽ áp thuế chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp.

Ngọc Quỳnh

 

Tác giả: Ngọc Quỳnh
Tìm kiếm chúng tôi