Tin hot

Tuyên truyền thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT


Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách quan trọng tác động đến đời sống, lợi ích thiết thực của người lao động và toàn dân. Để chính sách BHXH, BHYT tiếp tục phát huy vai trò và ý nghĩa trong hệ thống an sinh xã hội, BHXH Phú Yên đang tích cực phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục thực hiện tốt các chính sách này trên địa bàn tỉnh.

Hiệu quả từ công tác phối hợp 

Thời gian qua, BHXH tỉnh đã tích cực phối hợp với các sở, ban ngành, hội, đoàn thể trong tỉnh thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho người tham gia. Cụ thể, BHXH tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh chi trả kịp thời lương hưu, trợ cấp BHXH cho các đối tượng thụ hưởng; phối hợp với Sở LĐ-TB-XH, Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19; phối hợp với Sở GD-ĐT, các cơ sở giáo dục tăng cường truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT để vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT; phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới về BHXH, BHYT cho người dân…

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp, tỉ lệ bao phủ BHXH, BHYT không ngừng gia tăng. Tính đến cuối năm 2020, số người tham gia BHXH hơn 70.000 người, đạt 100% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là hơn 48.000 người, đạt 100% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao; số người tham gia BHYT là hơn 803.000 người, đạt 100% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao (tăng 17.554 người so với năm trước). Tỉ lệ bao phủ BHYT đạt 92% dân số toàn tỉnh, vượt gần 2% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, vượt 0,4% so với chỉ tiêu HĐND tỉnh giao.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, bảo đảm thực hiện mục tiêu BHXH cho người lao động, BHYT toàn dân, UBND tỉnh yêu cầu BHXH tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về BHXH, BHYT; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với thực tiễn với từng nhóm đối tượng; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trực tiếp tới người lao động, góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về sự cần thiết, vai trò, lợi ích, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT.

UBND tỉnh cũng giao BHXH tỉnh phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổng hợp gửi Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo Thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên cơ sở hợp nhất Ban chỉ đạo Phát triển người tham gia BHXH, Ban chỉ đạo BHYT toàn dân… nhằm thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ BHXH, BHYT được giao trong năm 2021.

Tăng cường công tác truyền thông

Thời gian qua, ngành BHXH có nhiều đổi mới, sáng tạo cả về nội dung, hình thức tuyên truyền góp phần thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT bảo đảm an sinh xã hội cho người dân. Trong đó, phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” thật sự đã phát huy tác dụng.

Trên cơ sở chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã triển khai công tác thông tin truyền thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền, vận động đến từng gia đình, khu dân cư, cơ sở kinh doanh, địa điểm công cộng.

Đặc biệt, đây là năm đầu tiên ngành BHXH phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức thành công ra quân truyền thông từ tỉnh đến huyện tạo sức lan tỏa lớn về chính sách BHXH, BHYT đến với cộng đồng, thu hút hơn 1.300 người tham gia BHXH tự nguyện và hơn 1.200 người tham gia BHYT hộ gia đình. Bên cạnh công tác truyền thông, mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình ngày càng được củng cố và mở rộng đến tận thôn, buôn, khu phố với chất lượng nhân viên đại lý thu từng bước được nâng lên.

BHXH tỉnh cũng phát động phong trào thi đua chuyên đề về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trong toàn hệ thống BHXH tỉnh. Kết quả, năm 2020, toàn tỉnh đã vận động hơn 8.000 người tham gia BHXH tự nguyện. BHXH tỉnh cũng chỉ đạo BHXH cấp huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHYT học sinh sinh viên nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT học sinh sinh viên… Việc triển khai đồng bộ các giải pháp truyền thông đã tạo sự chuyển biến đáng kể trong công tác phát triển đối tượng và nhận thức của người dân về chính sách BHXH, BHYT.

Ông Trần Văn Toán, Giám đốc BHXH Phú Yên cho biết, năm 2021, với quyết tâm cao trong thực thi nhiệm vụ, BHXH tỉnh phấn đấu số người tham gia BHXH tại tỉnh (không tính số lao động làm việc ngoài tỉnh) đạt tỉ lệ thấp nhất 15,8% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; phấn đấu số người tham gia BHYT đạt tỉ lệ tối thiểu 91,8% dân số toàn tỉnh. Công tác cải cách hành chính, phấn đấu tỉ lệ giao dịch điện tử đạt 100%, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, nâng cao chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH.

UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT. Theo đó, các đơn vị, địa phương được giao các nhiệm vụ cụ thể để cùng phối hợp với BHXH tỉnh triển khai hiệu quả chính sách BHXH, BHYT trong thời gian tới.

 

THÁI HÀ

Nguồn:www.baophuyen.com.vn Copy link
Tìm kiếm chúng tôi