Tin hot
Khống chế sâu hại dừa bằng bọ đuôi kìm
Trước ảnh hưởng của sâu bệnh gây hại cho cây dừa, thời gian qua, ngành chức năng và người dân tập trung đẩy mạnh các giải pháp sinh học, trong đó, việc nhân nuôi bọ đuôi kìm đã mang lại hiệu quả tích ...