Tin hot
Đạ Huoai: Triển khai xây dựng, quản lý mã vùng trồng cho sản phẩm sầu riêng
Từ ngày 8 - 10/12, nông dân 8/9 xã, thị trấn của huyện Đa Huoai đã được Cơ quan Khối Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện triển khai xây dựng quản lý mã vùng trồng cho sản phẩm sầu riêng.