Tin hot

Bảo Yên đạt nhiều thành tựu trong XDNTM


Huyện Bảo Yên (Lào Cai) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 với nhiều thành tựu nổi bật.

Năm 2021, việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là  ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, huyện Bảo Yên có 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Số tiêu chí bình quân trên xã đạt 15,94 tiêu chí/xã tăng 1,06 tiêu chí/xã so với năm 2020. Hoàn thành 4/7 thôn Kiểu mẫu gồm: Thôn Cóc Khiểng xã Việt Tiến; Mạ 2 xã Yên Sơn; Bản Rịa xã Nghĩa Đô; Sài 1 xã Lương Sơn; và 12 thôn nông thôn mới; 15/16 xã hoàn thiện xong quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Bảo Yên đã huy động được nguồn lực 67,5 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Trong đó, vốn ngân sách địa phương 48,525 tỷ đồng, vốn cộng đồng dân cư 18,976 tỷ đồng. Nhân dân hiến trên 116.560,0 m2 đất, cây cối, hoa màu; 41.311,0 ngày công lao động tham gia làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi, chỉnh trang nhà văn hóa thôn…

ntm3.jpg

Nhiều tập thể, các nhân được nhận bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào XD NTM

Để tạo nguồn lực lâu dài và bền vững, hầu hết các xã trên địa bàn huyện tập trung phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa dựa vào lợi thế, chủ lực là 6 loại cây trồng (cây quế, chè, hồng không hạt, sả, dâu tằm, chanh leo) và 3 con (trâu, gà đồi, vịt bầu). Hiện nay huyện đang duy trì 556 ha chè, 23.025ha quế, 250ha hồng không hạt, 108ha cây dâu tằm, 25ha cây sả, 29 ha cây chanh leo. Đàn trâu có 11.500 con, gà đồi 770.000 con, vịt bầu Nghĩa Đô đạt trên 80.000 con… Giá trị sản xuất trên đơn vị canh tác đạt 80 triệu đồng/ha, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng sản lượng lương thục ước đạt 46.167 tấn, đay 103,3% kế hoạch tỉnh giao, tăng1,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh đó, Bảo Yên còn có 11 sản phẩm được công nhân OCOP cấp tỉnh, và 10 sản phẩm đang chờ Hội đồng OCOP tỉnh Lào Cai phê duyệt hồ sơ đăng ký, đánh giá xếp hạng sản phẩm.

Toàn huyện có 25 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (tăng 7 hợp tác xã so với 2020). Các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ đã có sự chuyển biến tích cực, thu hút nhiều lao động địa phương tham gia. Trong năm đã giải quyết việc làm mới cho 1.568 lao động, đạt 89,6% kế hoạch. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 50,2%.

z2669551480661_e20fa1da3a143428dffb333301b3b1a8.jpg

Người dân Bảo Yên tham gia làm đường giao thông nông thôn

Công tác vệ sinh môi trường nông thôn đã được người dân tích cực thực hiện, năm 2021, nhân dân  làm mới 746 nhà tiêu; 100 chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh; 13 mô hình nhà sạch, vườn đẹp; xây dựng 1073 hố rác thu gom rác thải; Xây dựng 8,15km đường hoa nông thôn; 28,55km đường điện thắp sáng làng quê.

Các hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế được chú trọng đẩy mạnh, đời sống vật chất, tinh thần người dân được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ giảm nghèo chung toàn huyện năm 2021 là 3,08% tương đương giảm 648 hộ, đạt 77,11%KH; tỷ lệ giảm nghèo khu vực nông thôn là 647 hộ, tương đương tỷ lệ giảm 3,49%, bằng 76,29% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân đầu người ước hết năm 2021 đạt 39 triệu đồng/người/năm.

Năm 2022, huyện Bảo Yên xác định tiếp tục duy trì bền vững  những thành quả đạt được, khắc phục khó khăn phấn đấu có thêm 4 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu hoàn thành bình quân số tiêu chí đạt chuẩn/xã là: 17,7 tiêu chí. Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển kinh tế hợp tác xã, sản phẩm OCOP… gắn với thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

 

 

 

Tác giả: Nguyên Hoa
Tìm kiếm chúng tôi