Tin hot

Điều chỉnh thời gian thí điểm vận tải khách từ trung tâm đô thị đến sân bay


Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Quyết định 1793/QĐ-BGTVT điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối từ trung tâm đô thị và trung tâm du lịch đến cảng hàng không (CHK) bằng xe ô tô tại một số tỉnh, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 2056/QĐ-BGTVT ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 

 

Cần bám sát tiến độ xây dựng Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) khi xem xét, phê duyệt thí điểm thực hiện dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối từ trung tâm đô thị và trung tâm du lịch đến cảng hàng không bằng xe ô tô trên địa bàn.

Theo đó, thời gian thí điểm sẽ thực hiện cho đến khi Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) được ban hành thay vì thí điểm trong 5 năm như quy định tại Quyết định số 2056/QĐ-BGTVT ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Theo Bộ Giao thông vận tải, hiện tại, Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) đang được hoàn thiện theo chỉ đạo của Chính phủ, vì vậy các tỉnh, thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm nhưng chưa phê duyệt đơn vị triển khai thực hiện thí điểm (trừ TPHCM và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cần bám sát tiến độ xây dựng Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) khi xem xét, phê duyệt thí điểm thực hiện dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối từ trung tâm đô thị và trung tâm du lịch đến cảng hàng không bằng xe ô tô trên địa bàn, bảo đảm khả thi về thời gian khi thực hiện thí điểm.

Quyết định của Bộ GTVT cũng nêu rõ, các nội dung trong kế hoạch đã hướng dẫn thực hiện theo Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; các nội dung đã hướng dẫn thực hiện theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT thì được thực hiện theo Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT ngày 4/2/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2020/TT-BGTVT.

Trước đó, theo Quyết định 2056/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT, việc thí điểm vận chuyển hành khách từ trung tâm đô thị đến sân bay bằng ô tô sẽ sử dụng xe ô tô từ 16-45 chỗ thực hiện đối với các tuyến: Từ CHK, sân bay trên địa bàn: Hà Nội, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Kiên Giang và TPHCM đến trung tâm đô thị, trung tâm du lịch của các địa phương này.

Cùng đó là các tuyến kết nối từ cảng HKQT Nội Bài đi trung tâm du lịch, đô thị các tỉnh: Quảng Ninh, Lào Cai và ngược lại; Cảng HKQT Đà Nẵng đi trung tâm du lịch, đô thị tỉnh Quảng Nam; Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đi trung tâm du lịch, đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu./.

 

Nguồn:baochinhphu.vn Copy link
Tìm kiếm chúng tôi