Tin hot

Những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trong 6 tháng đầu năm 2020


Cà phê, gạo, rau, sắn và sản phẩm từ sắn… là những mặt hàng vẫn giữ được đà tăng trưởng dù gặp nhiều khó khăn bởi dịch Covid-19. 

Chế biến cá tra xuất khẩu. Ảnh: Nguyễn Thủy


Theo Bộ NN&PTNT, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản (NLTS) 6 tháng đầu năm ước đạt 18,81 tỷ USD, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, nhóm hàng nông sản chính ước đạt 8,94 tỷ USD, giảm 2,7%; các sản phẩm chăn nuôi ước đạt 190 triệu USD, giảm 19,4%; thủy sản ước đạt 3,56 tỷ USD, giảm 8,6%; lâm sản chính ước đạt 5,3 tỷ USD, tăng 2,7%.

Mặc dù tổng kim ngạch NLTS 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm 2019, tuy nhiên, một số mặt hàng vẫn giữ được đà tăng trưởng như: Cà phê đạt 1,6 tỷ USD, tăng 1,2%; gạo đạt 1,7 tỷ USD, tăng 17,9%; rau đạt 384 triệu USD, tăng 19,5%; sắn và sản phẩm từ sắn đạt 470 triệu USD, tăng 2,1%; quế đạt 80 triệu USD, tăng 8,0%; sản phẩm mây, tre, cói 247 triệu USD, tăng 9,4%.

Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm trong nửa đầu năm 2020 gồm: Cao su đạt 612 triệu USD (giảm 27,2%), chè đạt 90 triệu USD (giảm 8,1%), hồ tiêu đạt 358 triệu USD (giảm 20,7%), cá tra đạt 787 triệu USD (giảm 14,6%), tôm đạt 1,57 tỷ USD (giảm 11,0%).

Về thị trường xuất khẩu: Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc là bốn thị trường nhập khẩu NLTS lớn nhất của Việt Nam, với thị phần chiếm lần lượt là 24,2% (giá trị giảm 11,9%); 21,9% (tăng 5,7%); 8,8% giảm 0,7%) và 6,1% (tăng 2,4%).

Mặc dù kim ngạch xuất khẩu NLTS 6 tháng đầu năm 2020 giảm, tuy nhiên cả năm 2020, Bộ NN&PTNT vẫn quyết tâm đạt mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu NLTS khoảng 41 tỷ USD.

Trong đó, tập trung các giải pháp tác động vào các sản phẩm chủ lực xuất khẩu có triển vọng và khả năng tăng giá trị xuất khẩu cao để bù vào những sản phẩm dự kiến có khả năng không đạt chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu cả năm như: Nông sản chính 20 tỷ USD; lâm sản và đồ gỗ 11 tỷ USD; Thủy sản 9 tỷ USD; Các mặt hàng khác khoảng 1 tỷ USD.

 

Nguồn:www.hoinongdan.org.vn Copy link
Tìm kiếm chúng tôi