Tin hot
Thương hiệu mạnh
Bạn của nhà nông
Khẳng định thương hiệu "Mắc ca Krông Năng"

Khẳng định thương hiệu "Mắc ca Krông Năng"

Mắc ca - loại cây được gọi là “nữ hoàng quả khô” đã "bén duyên" với vùng đất đỏ Krông Năng chừng 15 năm nay. Loại cây này đang phát triển đúng hướng và từng bước trở thành thương hiệu đáng tự hào của địa phương.
Thời tiết
Tìm kiếm chúng tôi