Tin hot

Xã Bình Xa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao


Chiều 4/7, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã Bình Xa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Sau khi hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới vào năm 2015, xã Bình Xa tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện nâng cao các tiêu chí và xây dựng thêm cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với quan điểm “Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc” hướng tới mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, cấp ủy, chính quyền xã Bình Xa chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các mục tiêu, giải pháp, vận dụng vào điều kiện thực tế của địa phương để tuyên tuyền vận động nhân dân, tổ chức triển khai thực hiện.

 
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Thế Giang trao Bằng công nhận xã Bình Xa đạt xã Nông thôn mới nâng cao.

Chương trình xây dựng NTM nâng cao, địa phương tiếp tục nhận được sự đồng thuận, hăng hái từ chính quyền đến mọi tầng lớp nhân dân. Đến hết năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 45 triệu đồng; huy động trên 74 tỷ đồng từ các nguồn vốn xây dựng hạ tầng nông thôn, trong đó nhân dân đóng góp 19,6 tỷ đồng, chiếm 26,54%; lắp đặt được trên 40 km đường điện, 1.627 cột, bóng đèn thắp sáng đường quê; tổ chức đắp lề 62km đường bê tông nông thôn; hỗ trợ xóa nhà tạm được cho 23 hộ. Xã đã hoàn thành 18/18 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Từ xã thuần nông sản xuất nông nghiệp, thực hiện xây dựng NTM, và NTM nâng cao, Ban Chỉ đạo xã đã chú trọng đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người ở xã đạt trên 45 triệu đồng/người/năm; cuối năm 2021 tỷ lệ hộ nghèo còn 2,45%.

 
 Lãnh đạo huyện chúc mừng xã Bình Xa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành đặc biệt là sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Bình Xa trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Để giữ vững những kết quả đã đạt được, ông Giang đề nghị xã cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân chủ động, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt nông thôn mới nâng cao, hướng tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo lĩnh vực nổi trội nhất của địa phương.

 
 Ông Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Đồng thời, tiếp tục nhân rộng, phát triển mô hình vườn mẫu nông thôn mới trong thời gian tới. Tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình “Mỗi xã, một sản phẩm”, đăng ký nhãn hiệu Bưởi Bình Xa, Gà thiến Bình xa, nhân rộng mô hình bưởi hữu cơ của HTX rau quả hữu cơ Quang Mừng; củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn xã...

Thực hiện tốt phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đẩy mạnh hợp tác, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và gia tăng giá trị sản phẩm.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã Bình Xa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tác giả: Hoàng Văn
Tìm kiếm chúng tôi