Tin hot

Chung tay phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động ngân hàng


Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Phú Yên vừa ký kết quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) thuộc lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Theo đó, hai đơn vị sẽ tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực ngân hàng để PCTNTC.

Nắm bắt tình hình, cảnh báo sớm hành vi vi phạm

Thời gian qua, từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, Đảng và Nhà nước ta đã dành nhiều sự quan tâm và ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng đối với công tác PCTNTC. Để tăng cường phối hợp trong công tác PCTNTC ở lĩnh vực ngân hàng, ngày 10/3/2015, Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự Đảng NHNN Việt Nam đã ký kết quy chế phối hợp. Theo đó, hai cơ quan phối hợp tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC ban hành và chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, cơ chế, chính sách, pháp luật về PCTNTC liên quan đến lĩnh vực tín dụng và hoạt động ngân hàng. Nhờ vậy, công tác PCTNTC trong hệ thống ngân hàng được tăng cường. Nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh chung trong toàn hệ thống ngân hàng; góp phần giúp hoạt động của các tổ chức tín dụng, nhất là các ngân hàng thương mại ngày càng đi vào ổn định, an toàn và có bước phát triển mới...

Ông Đặng Hồng Lĩnh, Giám đốc NHNN chi nhánh Phú Yên cho biết: Ngày 16/3/2022, Ban Cán sự Đảng NHNN ban hành Kế hoạch 02-KH/BCSĐ chỉ đạo NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố chủ động ký kết và triển khai các nội dung quy chế phối hợp. Thực hiện chỉ đạo này, NHNN chi nhánh Phú Yên đã trao đổi thông tin với Ban Nội chính Tỉnh ủy để xây dựng quy chế phối hợp thực hiện tại Phú Yên. Mới đây, hai đơn vị thông qua quy chế và tổ chức ký kết dưới sự chứng kiến của lãnh đạo các cơ quan nội chính và các ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Theo quy chế được ký kết, Ban Nội chính Tỉnh ủy và NHNN chi nhánh Phú Yên sẽ phối hợp tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về PCTNTC; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực ngân hàng để PCTNTC; trao đổi thông tin về các hình thức, thủ đoạn tham nhũng, tiêu cực, các đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực ngân hàng về các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật…

“Việc phối hợp triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực ngân hàng nhằm nắm bắt tình hình, cảnh báo, xử lý sớm hành vi vi phạm; hạn chế vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Đồng thời kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động ngân hàng như rửa tiền, thanh toán không dùng tiền mặt, cho vay, cho thuê, thanh toán…”, ông Đặng Hồng Lĩnh nói.

Nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Theo Ban Nội chính Tỉnh ủy, thực hiện quyết tâm PCTNTC ở tất cả các lĩnh vực, các cấp, ngành từ trung ương đến địa phương, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thành lập ban chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh. Ngày 13/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã ban hành Quyết định 622-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh, gồm 15 thành viên, do Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban. Ban chỉ đạo đã xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác trong 6 tháng cuối năm 2022 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên; trong đó, phân công đồng chí Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực ban chỉ đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác PCTNTC đối với NHNN chi nhánh Phú Yên.

Đây là cơ sở quan trọng để Ban Nội chính Tỉnh ủy và NHNN chi nhánh Phú Yên tăng cường hơn nữa công tác phối hợp và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác PCTNTC trong toàn ngành Ngân hàng thời gian đến.

“Tôi tin tưởng rằng việc ký kết quy chế phối hợp giữa hai cơ quan sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTNTC. Hai đơn vị sẽ tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, NHNN Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền các nội dung có liên quan đến việc phòng ngừa, xử lý sai phạm trong hoạt động ngành Ngân hàng. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức trao đổi, thông tin với nhau để kịp thời tham mưu lãnh đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác PCTNTC”, đồng chí Đào Bảo Minh nói. 

LÊ HẢO

Nguồn:baophuyen.vn Copy link
Tìm kiếm chúng tôi