Tin hot

Hà Nội tăng cao trong xếp hạng Chỉ số hài lòng về sự phục vụ


Theo lãnh đạo UBND TP Hà Nội, mục tiêu hướng tới trong cải cách hành chính của TP là “người dân, doanh nghiệp dù ở bất kỳ đâu, đều có thể tiếp cận nhanh, dễ dàng các dịch vụ công, ứng dụng số, nền tảng số và được cung cấp thông tin đầy đủ, được phục vụ kịp thời”.

Tại Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 (CCHC - PAR INDEX) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương diễn ra hôm nay, 17/4, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải đã trình bày tham luận về kết quả và bài học kinh nghiệm trong tổ chức triển khai cải cách thủ tục hành (TTHC) chính gắn với thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, bám sát tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số, giai đoạn 2021-2025, TP Hà Nội tiếp tục xác định cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Thủ đô, để đạt và vượt các chỉ tiêu CCHC đã được Đảng bộ TP đặt ra từ đầu nhiệm kỳ.

Trong năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024, TP đã ban hành 76 văn bản liên quan kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, chuyển đổi số của TP và đặc biệt đã chủ động ban hành quy chế phối hợp thực hiện liên thông các TTHC khi thực hiện TTHC các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tài nguyên và môi trường, tư pháp và thuế. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan, đơn vị phối hợp liên thông, giải quyết công việc, giải quyết TTHC thông suốt, hiệu quả, rút ngắn thời gian, giảm thời gian đi lại của người dân, tổ chức; chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc, giải quyết TTHC.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải phát biểu tại hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 (PAR INDEX)

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải phát biểu tại hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 (PAR INDEX)

Kết quả rõ nét, TP đã ban hành 15 quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa 211 TTHC (đạt 29,8%); quyết định ủy quyền giải quyết 578 TTHC; thực hiện tích hợp 781 dịch vụ công (DVC) trực tuyến một phần, 168 DVC trực tuyến toàn trình trên tổng số 1.191 DVC trực tuyến đủ điều kiện; đã cung cấp DVC  trực tuyến trên Cổng DVC TP 318 DVC toàn trình, 1.554 DVC một phần. Việc giải quyết TTHC đúng hạn và trước hạn của TP đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.

TP cũng đã thực hiện cấp kết quả giải quyết TTHC bản điện tử, tỷ lệ khai thác lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt gần 214.000 hồ sơ, cấp trên 46.500 chữ ký số công cộng miễn phí cho người dân thực hiện các DVC trực tuyến, giao dịch điện tử tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP...

Đáng chú ý, Hà Nội là địa phương đầu tiên và duy nhất trong cả nước đã ban hành Nghị quyết quy định về mức phí, lệ phí khi thực hiện DVC trực tuyến (mức thu bằng “không” áp dụng cho các tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ thực hiện các DVC theo hình thức trực tuyến (Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 4/7/2023), dự kiến Ngân sách không thu khoảng 37 tỷ/năm khi thực hiện và thời gian thực hiện đến hết 31/12/2025.

Bên cạnh đó, TP đã chỉ đạo hoàn thành tái cấu trúc, gần 1.200 TTHC đủ điều kiện thực hiện DVC trực tuyến toàn trình và một phần; phê duyệt phương án tái cấu trúc quy trình 110 TTHC được lựa chọn xây dựng DVC trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia, kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Năm 2023, TP Hà Nội đã tăng 9 bậc Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) (Ảnh: Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, đã ra mắt mô hình chuyển đổi số trong cải cách hành chính)

Năm 2023, TP Hà Nội đã tăng 9 bậc Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) (Ảnh: Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, đã ra mắt mô hình chuyển đổi số trong cải cách hành chính)

“Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, TP Hà Nội rút ra một số bài học kinh nghiệm. Trong đó quan trọng là có sự thống nhất trong cả hệ thống chính trị của TP về tầm quan trọng của cải cách TTHC và chuyển đổi số; quán triệt và xuyên suốt nguyên tắc làm việc là “thượng tôn pháp luật - luôn luôn lắng nghe - thái độ phục vụ” và với mục tiêu hướng tới “người dân, doanh nghiệp dù ở bất kỳ đâu, đều có thể tiếp cận nhanh, dễ dàng các dịch vụ công, các ứng dụng số, nền tảng số, được cung cấp thông tin đầy đủ, được phục vụ kịp thời”- ông Hà Minh Hải chia sẻ.

Với những nỗ lực, quyết tâm cao trong công tác CCHC và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, theo kết quả được công bố tại Hội nghị, năm 2023, TP Hà Nội đã tăng tới 9 bậc về Chỉ số SIPAS, xếp thứ 21 (năm 2022, TP Hà Nội đạt 80,16%, xếp thứ 30/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Đồng thời, Chỉ số CCHC năm 2023 xếp thứ 3 trong 63 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, đạt 91,43% - là năm thứ hai liên tiếp duy trì vị trí này (năm 2022, Hà Nội xếp thứ 3/63 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, đạt 89,58%).

Nguồn:kinhtedothi.vn Copy link
Tìm kiếm chúng tôi