Tin hot

Lào Cai có 5 mô hình, sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn mới năm 2023


Tỉnh Lào Cai có 5 mô hình hay trong xây dựng nông thôn mới được giới thiệu trong Ấn phẩm “Mô hình, sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn mới năm 2023”

Theo UBND tỉnh Lào Cai cho biết, trên cơ sở giới thiệu của các địa phương, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã tổng hợp và biên tập thành Ấn phẩm “Mô hình, sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn mới năm 2023”.

Lào Cai có 5 mô hình, sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn mới năm 2023
Mô hình camera an ninh tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên được giới thiệu trong Ấn phẩm “Mô hình, sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn mới năm 2023”

Để giúp các địa phương có thông tin về mô hình, sáng kiến hay trong cả nước, từ đó nghiên cứu, học hỏi những mô hình, cách làm phù hợp để phổ biến, nhân ra diện rộng trên địa bàn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đăng tải Ấn phẩm điện tử “Mô hình, sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn mới năm 2023” trên Cổng thông tin điện tử Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa chỉ: http://nongthonmoi.gov.vn/Pages/nong-thon-moi-2023-gioi-thieu-cac-mohinh-sang-kien-hay-trong-xay-dung-nong-thon-moi.aspx.

Tại Ấn phẩm có 32 tỉnh, thành phố giới thiệu, thông tin 149 mô hình, sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương về đảm bảo an ninh trật tự; phân loại, thu gom, xử lý rác thải; phát triển du lịch; sản xuất nông nghiệp; hiến đất; xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn; xây dựng làng văn hóa, nếp sống văn minh; chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn; công tác tuyên truyền, tổ chức cuộc thi…

Trong đó, tỉnh Lào Cai giới thiệu 5 mô hình, sáng kiến hay về xây dựng nông thôn mới tại các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn gồm: Camera an ninh tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên; thí điểm chuyển đổi số trong xây dựng xã nông thôn mới thông minh tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng; đường điện thắp sáng bằng năng lượng mặt trời tại xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn; homestay của gia đình ông Nguyễn Hữu Bính tại bản Vắc, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên; trồng một cây nuôi một con tại Trường mầm non số 2 xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên.

Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, học hỏi những mô hình sáng tạo, cách làm hay để phổ biến, nhân rộng, góp phần thúc đẩy Chương trình xây dựng nông thôn mới ngày càng hiệu quả và bền vững.

 
Tìm kiếm chúng tôi