Tin hot

Triển khai nhiều nội dung hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2024


UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2024 (gọi tắt là Kế hoạch) nhằm triển khai nhiều nội dung để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

Theo đó, Kế hoạch tập trung các nội dung, gồm: thông tin, tuyên truyền về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; duy trì, nâng cấp và vận hành hiệu quả Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề án liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ thanh niên, phụ nữ, học sinh, sinh viên khởi nghiệp theo các chương trình, đề án của Thủ tướng Chính phủ; lồng ghép hỗ trợ học sinh, sinh viên nghề tại các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động ngày hội, sự kiện, hội nghị, hội thảo hun đúc tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tổ chức tập huấn “Khởi nghiệp xanh trong nền kinh tế tuần hoàn”; tổ chức tọa đàm “Học sinh, sinh viên và thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cuộc cách mạng 4.0”.

Gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2023.
Gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2023.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ quảng bá, trưng bày, thương mại sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; hỗ trợ ươm tạo công nghệ, ứng dụng, đổi mới, chuyển giao công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ, truy xuất nguồn gốc, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi sự kinh doanh.

Phát động và tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2024”; phát triển Không gian khởi nghiệp tỉnh; duy trì và phát huy hiệu quả công năng, quản lý, vận hành Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh; tổ chức các chuyến học tập kinh nghiệm, kết nối, hợp tác với hệ sinh thái khởi nghiệp; hưởng ứng tham gia ngày hội khởi nghiệp sáng tạo – Techfest vùng, quốc gia....

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực, tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai kế hoạch này; chủ động giải quyết vướng mắc thuộc thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành triển khai, cụ thể hóa những mục tiêu, nội dung của các đề án, kế hoạch. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khuyến khích phát triển ý tưởng dự án khởi tạo sự liên kết các cộng đồng khởi nghiệp, kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp với các trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia tư vấn vườn ươm khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tăng cường kết nối các thành tố trong hệ sinh thái, nhà đầu tư, quỹ đầu tư và xây dựng mạng lưới các nhà đầu tư để hỗ trợ khởi nghiệp…

Khả Lê

Nguồn:baodaklak.vn Copy link
Tìm kiếm chúng tôi