Tin hot

Bắc Ninh xuất siêu trong 6 tháng đầu năm


6 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh so với cùng kỳ năm trước tăng 13,3%.

Bắc Ninh đã xuất siêu trong 6 tháng đầu năm 2022, trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt hơn 21 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt hơn 19,5 tỷ USD, so với cùng kỳ tăng 18,3%.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 1,5 tỷ USD, bằng 6,9% kim ngạch xuất khẩu.

Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm tỉnh Bắc Ninh cũng vươn lên đứng thứ 2 của cả nước về tốc độ tăng GRDP với tỷ lệ tăng ước 14,7%, tăng cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây.

Bắc Ninh xuất siêu trong 6 tháng đầu năm
Sản xuất công nghiệp tăng đã đóng góp không nhỏ vào kim ngạch xuất khẩu của Bắc Ninh

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 1,22% so với cùng kỳ năm trước, làm giảm 0,05 điểm phần trăm đóng góp vào tốc độ tăng giá trị tăng thêm. Khu vực công nghiệp - xây dựng có mức tăng cao 15,4%, đóng góp 11,92 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm. Khu vực dịch vụ có sự tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ năm trước, tăng 18,14%, đóng góp 3,41 điểm phần trăm.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Cụ thể, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 75,71%; dịch vụ chiếm 17,76%; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 2,87%; khu vực thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 3,66%.

Tác giả: Thu Hường
Tìm kiếm chúng tôi