Tin hot

Đối thoại ASEAN - EU lần thứ hai về xuất khẩu dầu cọ


Cuộc họp nhóm công tác chung (JWG) lần thứ hai về xuất khẩu dầu cọ giữa Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên ASEAN có liên quan vừa được tổ chức.

Cuộc họp nhóm công tác chung (JWG) lần thứ hai về xuất khẩu dầu cọ giữa Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên ASEAN có liên quan đã được tổ chức vào cuối tháng 6 vừa qua. Cuộc họp do Tổng Giám đốc Ban Thư ký Quốc gia ASEAN-Malaysia Dato ’Zanariah Zainal Abidin và Phó Giám đốc Điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Cơ quan hành động đối ngoại châu Âu (EEAS) Paola Pampaloni đồng chủ trì, với sự tham dự của đại diện các nước CHDCND Lào, Ủy ban châu Âu và Cơ quan hành động đối ngoại châu Âu.

Đối thoại ASEAN - EU lần thứ hai về xuất khẩu dầu cọ

Các bên tham gia đã khẳng định lại mối quan hệ truyền thống giữa hai khu vực, dựa trên lợi ích chung, đã phát triển, thông qua quan hệ Đối tác Chiến lược EU - ASEAN. Hơn nữa, cuộc họp JWG lần thứ hai đã được triệu tập như một phần của cam kết tiếp tục đạt được tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-EU lần thứ 23 nhằm giải quyết vấn đề những thách thức phải đối mặt trong sản xuất dầu thực vật bền vững, thông qua đối thoại thực tế giữa các Quốc gia thành viên ASEAN có liên quan và EU.

Các đại biểu đại diện các bên đã tham gia vào các cuộc thảo luận mang tính xây dựng về các xu hướng và thách thức trong việc đảm bảo dầu thực vật bền vững. Sự gián đoạn hiện tại trong chuỗi cung ứng dầu thực vật toàn cầu và tác động của chúng đối với việc tăng giá và mất an ninh lương thực đã được gia tăng. Các đại biểu cũng thảo luận về tầm quan trọng của việc thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau về các thách thức kinh tế, xã hội và môi trường ảnh hưởng đến dầu thực vật nhằm giải quyết một cách tổng thể và minh bạch.

Các bên tham gia đã chia sẻ thông tin liên quan nhằm thiết lập sự hiểu biết lẫn nhau về các tiêu chí bền vững, quy trình tuân thủ luật pháp, quy trình chứng nhận và giám sát và thực thi các tiêu chuẩn chứng nhận. Các bên tham gia nhất trí rằng các tiêu chí về tính bền vững phải dựa trên khuôn khổ tổng thể của Chương trình nghị sự 2030 và các mục tiêu phát triển bền vững, cũng như phải tính đến Thỏa thuận Paris. Cuộc họp nhất trí sẽ thảo luận thêm về các tiêu chí bền vững thông qua các sáng kiến ​​khác như nghiên cứu, hội thảo trực tuyến, đối thoại hoặc trao đổi khác giữa các chuyên gia. ASEAN- EU cũng đồng ý tổ chức cuộc họp lần thứ ba của Nhóm công tác chung tại Brussels vào nửa đầu năm 2023.

Các đại biểu tái khẳng định tầm quan trọng của việc tham gia đối thoại liên tục để thúc đẩy các nỗ lực và thực hành bền vững trong lĩnh vực dầu thực vật, bao gồm dầu cọ và các hợp tác có thể có khác, nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, cả ở diễn đàn này và các diễn đàn khác.

Tác giả: Duy Hưng
Tìm kiếm chúng tôi