Tin hot

Thị trường nào Việt Nam nhập khẩu bông nhiều nhất?


Việt Nam nhập khẩu bông từ Trung Quốc đạt 3.832,3 USD/tấn, đứng sau là Hàn Quốc với 2.179 USD/tấn, Mỹ với 2.098 USD/tấn, Australia với 2.092 USD/tấn.

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, tháng 6/2024, Việt Nam nhập khẩu 110.000 tấn bông từ các quốc gia trên thế giới với kim ngạch 225 triệu USD, giảm 6,8% về lượng và 7,7% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu 766.000 tấn bông với giá trị 1,53 tỷ USD, tăng lần lượt 21,6% về lượng và 9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Về giá, theo số liệu công bố mới nhất của Tổng cục Hải quan, giá nhập khẩu bông trung bình trong 5 tháng đầu năm 2024 đạt 1.995,5 USD/tấn. Việt Nam nhập khẩu từ 11 thị trường chính, trong đó có 5 thị trường có mức giá cao hơn so với mức trung bình Việt Nam nhập khẩu bông từ thế giới.

Thị trường nào Việt Nam nhập khẩu bông nhiều nhất?
6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu 766.000 tấn bông

Cụ thể, Việt Nam nhập khẩu bông từ Trung Quốc có giá cao nhất với mức trung bình đạt 3.832,3 USD/tấn, đứng sau là Hàn Quốc với 2.179 USD/tấn, Mỹ với 2.098 USD/tấn, Australia với 2.092 USD/tấn và Brazil với 2.044 USD/tấn.

Đối với các thị trường còn lại, bông nhập khẩu từ Argentina có giá trung bình đạt 1.892 USD/tấn, Bờ Biển Ngà 1.871 USD/tấn, Pakistan 1.757 USD/tấn, Đài Loan (Trung Quốc) 1.723 USD/tấn và Ấn Độ 1.684 USD/tấn. Indonesia là thị trường có giá nhập khẩu bông thấp nhất với mức trung bình đạt 1.360 USD/tấn.

Về lượng, Brazil là thị trường có lượng bông nhập khẩu lớn nhất với 216.767 tấn, tăng tới 158% so với cùng kỳ năm trước. Đứng sau là Mỹ với 190.765 tấn, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước; Australia với 94.017 tấn, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước; Ấn Độ với 50.988 tấn, tăng 123% so với cùng kỳ năm trước...

Trong số các thị trường chính, lượng bông nhập khẩu từ Pakistan ghi nhận tăng tới 3.380% về lượng, từ 149 tấn (5 tháng đầu năm 2023) lên 5.186 tấn (5 tháng đầu năm 2024).

Ngược lại, lượng nhập khẩu bông từ Hàn Quốc giảm sâu 72% so với cùng kỳ năm trước, từ 1.168 tấn xuống còn 324 tấn; Đài Loan giảm 64%, còn 15 tấn... Lượng bông nhập khẩu từ Trung Quốc cũng giảm 29% so với cùng kỳ năm trước, còn 76 tấn.

Về kim ngạch, Việt Nam chi 443 triệu USD nhập khẩu bông từ Brazil, tăng tới 111% so với cùng kỳ năm trước; chi 400 triệu USD nhập khẩu bông từ Mỹ, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Trong số các thị trường lớn, kim ngạch nhập khẩu bông từ Australia cũng giảm 23% so với cùng kỳ năm trước, còn 196 triệu USD; từ Ấn Độ lại tăng 116% so với cùng kỳ năm trước, lên 85 triệu USD.

Cùng với đà tăng về lượng, kim ngạch nhập khẩu bông từ Pakistan tăng tới 4.450%, từ 0,2 triệu USD cùng kỳ năm 2023 lên 9,1 triệu USD 5 tháng đầu năm 2024.

Trái ngược với đà giảm về lượng, kim ngạch nhập khẩu bông từ Trung Quốc lại tăng thêm 16% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 0,29 triệu USD.

Tác giả: Ngọc Ngân
Tìm kiếm chúng tôi